Afiszowo.pl - ogłoszenia docierajace do ludzi.

Szukaj
×Zamknij boks wyszukiwania

Ekspresowe wyszukiwanie

Co:
Gdzie:
Wyszukiwanie zaawansowane »
POLECAMY
Sklep internetowy szybko!

Great flowers

Obsługa cudzoziemców

Jak napisać skuteczne ogłoszenie?

Jak przyciągnąć uwagę do ogłoszenia?

Jak się ogłaszać skutecznie?

Afiszowo.pl umożliwia skuteczne publikowanie darmowych ogłoszeń w Internecie, i , co ważniejsze - ogłoszenia zamieszczone w Afiszowo.pl są czytane. Ludzie - kontrahenci, klienci i poszukiwacze okazji - czytają Twoje oferty i przeglądają ogłoszenia naprawdę. Dzięki temu kupisz, sprzedasz, wymienisz, znajdziesz pracę, partnerów i kontrahentow dla Twoich transakcji. Afiszowo.pl jest zatem najlepszym rozwiazaniem do publikacji ogloszen w Internecie. I najważniejsze: Te ogłoszenia są w 100% ogłoszeniami darmowymi! Tanie wypromowanie ogłoszeń także jest możliwe - i jeszcze powiększa skuteczność Twoich ofert. Dlatego nie czekaj dłużej i bierz się do dodawania darmowych ogłoszeń na afiszowo.pl!

REGULAMIN SERWISU Firmuj.net


1.

Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym dane (zwanym dalej "Zamieszczającym" lub "Użytkownikiem") w serwisie internetowym Firmuj.net (dalej zwanym "Serwisem"), a Serwisem. Serwis oraz Zamieszczający ustalają poniższe warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

2.

Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią zamieszczanych danych i ilustracji. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że dane, ilustracje oraz czyn ich zamieszczenia w Serwisie są zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie danych i ilustracji przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja danych i ilustracji które zamieścił nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź dowolnego podmiotu.

3.

Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek ze zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.

Dane w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Dane, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwględnie usuwane.

5.

Każde ogłoszenie zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie.

6.

Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści danych, jeżeli dane nie będą spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przed zamieszczaniem danych. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści danych.

7.

Dane wyróżnione - są to dane w formie wpisu lub ogłoszenia, które są zamieszczone jako standardowe, a następnie wyróżnione kolorem na liście ogłoszeń lub wpisów. Każdy wpis/ogłoszenie wyróżnione w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert. Płatność za wyróżnienie wpisu/ogłoszenia jest realizowana poprzez wysłanie SMS w cenie odpowiedniej dla wyróżnienia. Płatności za wyróżnienie wpisu/ogłoszenia dokonywane są za pośrednictwem Systemu płatności.


8.

Serwis oraz jego Właściciel zastrzegają sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści zamieszczonych danych i wypowiedzi oraz danych osobowych.

9.

Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulamin przy dodawaniu danych, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

10.

W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w związku z wykroczeniem oraz bez względu na to że Właściciel Serwisu został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.

Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu, podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

13.

Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

14.

Regulamin obowiązuje od dnia 22 lutego 2012.

© Afiszowo.pl,
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Afiszowo.pl to portal gromadzący ogłoszenia, oferty i afisze ogłoszeniowe we wszystkich kategoriach.